Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!
 

  

Kontakta oss:
Stefan Åkerblad

Ranunkelgatan 3A
431 32 Mölndal
Telefon: 031-273005

Mobil: 0706-273005

Fax: 031-876777
E-post: Stefan Åkerblad

 Hitta oss på hitta.se


"Gör en u-sväng så fort som möjligt"

och klicka här:
 Hitta.se:


  

 

 

 

 

 


 

 

Det här är vi:


Arbetsledning/service: Stefan Åkerblad
 


Arbetsledning består av i företaget arbetande elinstallatör, med allmän el-installationsbehörighet upp till 1000V.

Arbetsledningen är även aktiv såsom elektriker på "fältet", detta torde underlätta för alla parter genom korta beslutsvägar och i förekommande fall, besked direkt på plats om pågående eller kommande projekt.

Personal:
 

3 stycken Installationselektriker /servicetekniker  samtliga med erforderlig utbildning och kompetensutbildningar, EUU-nya starkströmsföreskrifter, delegerat kontrollansvar över egna installationer, Avd C-Elarbetsansvar, heta arbeten och lift/ställninscertifikat.

I tillämpliga delar även kontrollansvar över arbetslag.
3 st fullutrustade servicebilar.
Personal i dagsläget: Stefan Åkerblad, Fredrik Wendert, Daniel Nermoen och behovsanpassad arbetsförstärkning samt Susanne Åkerblad på administration. 

 

 

 

 


Mölndals El-Entreprenad AB  Ranunkelgatan 3 A  431 32  Mölndal  Tel 031-273005   Fax 031-876777

Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!