Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!
 

  
Vi försöker att i första hand välja produkter som:
  • produceras miljöriktigt.
  • är freon, halogen och blyfria.
  • är återvinningsbara.

Vi strävar efter:
 

  • att öka personalens miljöengemang och miljömedvetenhet.
  • att minska miljöpåverkan från tjänsteresor och transporter i tjänsten.
  • att minska spridningen av giftiga ämnen i naturen.

Vi har retursystem för kvicksilverhaltiga ljuskällor och miljöfarliga batterier och elektronikskrot.


Mölndals El-Entreprenad AB  Ranunkelgatan 3 A  431 32  Mölndal  Tel 031-273005   Fax 031-876777

Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!